Beleggingen & Fiscale contracten


♦ Pensioensparen

Gezien de onzekerheid omtrent de toekomstige pensioenuitkeringen, is het aangewezen om niet enkel te rekenen op het wettelijk pensioen dat u in de toekomst zult ontvangen van de overheid.

Het individueel, fiscaal bevoordeeld pensioensparen is daarom al goed ingebed in onze Vlaamse huiskamers. U kunt namelijk jaarlijks een bedrag storten met een maximum van 940 euro (ink 2016, AJ 2017), om daarvan via uw belastingsaangifte 30 % te recupereren.

Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk? En waarin worden de gespaarde sommen dan belegd?

Dat hangt af van de keuze voor een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.
• Pensioenspaarverzekering: een spaarverzekering waarin de inleg beschermd is en het rendement (deels) gewaarborgd is; de uiteindelijke uitkomst is zeker en tot honderdduizend euro per persoon gegarandeerd door de staat.
• Pensioenspaarfonds: een beleggingsfonds waarin de inleg niet beschermd is en het rendement (deels) gekoppeld is aan de prestaties van onderliggende aandelenfondsen; de uiteindelijke uitkomst kan beter zijn dan van een pensioenspaarverzekering, maar is onzeker.

Wij geven graag bijkomende duiding bij hetgeen u bij ons of een financiële instelling heeft afgesloten en adviseren u het product dat best aansluit bij uw financieel risicoprofiel.


♦ Fiscaal sparen

Naast het pensioensparen, biedt de overheid nog een tweede mogelijkheid om te sparen in een verzekeringscontract dat fiscaal kan bevoordeeld worden. 

Heeft u geen woonkrediet meer lopen dat fiscaal in mindering kan worden gebracht ? Dan kan dit alternatief misschien soelaas brengen.

Hierbij kunt u naar eigen inzicht gelden storten in een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract of spaarverzekering (kenmerken: zie hierboven bij pensioenspaarverzekering). Het plafond voor de jaarlijkse stortingen is afhankelijk van uw belastbaar beroepsinkomen, en wordt geplafonneerd op 2.260 euro (ink 2015, AJ 2016).
Ook hier kunt u van de gestorte premies 30 % recupereren via uw belastingsaangifte.

Vraag ons vrijblijvend naar een advies of berekening in functie van uw inkomen en uw fiscale situatie.


♦ Beleggingen

Als makelaar voor de grootste en meest stabiele verzekeringsmaatschappijen in België en bij uitbreiding in de ganse Europese Unie, zijn wij in staat om u steeds een passend product voor te stellen in functie van uw risicopreferenties, de gewenste looptijd en de omvang van de belegging. 

Wij trachten al deze voorkeuren goed in kaart te brengen alvorens u een voorstel te doen.

Aarzel dan ook niet om ons op eender welk ogenblik te polsen naar interessante voorstellen op uw maat !


♦ Recurrent sparen / beleggen

Is het beleggen van aanzienlijke sommen door middel van één storting te risicovol of financieel gewoon niet haalbaar ?
Wenst u te sparen voor een specifieke uitgave in de toekomst of u (klein)kinderen een duwtje in de rug te geven in de toekomst zonder in één keer een aanzienlijke som te moeten storten, dan kan dit het perfecte alternatief bieden. Via een doorlopende spaaropdracht kunt u op een automatische manier geld opzij zetten in een spaarproduct afgestemd op uw risicoprofiel.

TIP: Door recurrente stortingen in risicovollere producten, kunt u het 'gemiddeld' risico van de stortingen normaalgezien een stuk terugdringen. Vraag ons vrijblijvend naar wat bijkomende uitleg omtrent dit spaarprincipe.